Post— og teletilsynet slår fast at Telenors heving av teletakstene er i strid med regelverket, melder VGs nettutgave.

I et brev til Telenor skriver tilsynet at prishevingen er i strid med loven fordi den ikke er varslet to måneder i forveien. Tilsynet skriver videre at Telenor ikke kan heve takstene før de har varslet kundene på riktig måteNTB