Styret brukte over sju timer på å komme fram til denne enstemmige konklusjonen tirsdag. Styret blir sittende til et ekstraordinært landsmøte 14. januar.

– I den grad dette kan bidra til ro i Redningsselskapet er jeg fornøyd. Selskapets beste har vært hovedsaken. Det er klart ting kunne vært gjort annerledes, i etterpåklokskapens lys. Vi brukte så lang tid fordi jeg mente det var viktig å få et enstemmig vedtak, sier Magnus Stangeland.

Vikarierende generalsekretær Kjell L. Brevik skal fungere som generalsekretær fram til det ekstraordinære landsmøtet. Det sittende styret skal finne en «omforent løsning» med Monica Kristensen Solås, og ifølge president Magnus Stangeland betyr dette at hun ikke lenger skal være generalsekretær. Han har orientert henne om vedtaket.

Ingen vei tilbake

En slik løsning med Kristensen Solås var mulig ettersom styret også trekker seg, bekrefter Stangeland. Suspensjonen av henne gikk ut tirsdag.

– Hun har sitt hjemmekontor, og det vil hun fortsatt ha. Hun er fri for arbeidsplikt i Redningsselskapet, sier Stangeland.

Han har tidligere stilt seg bak generalsekretæren og forsvart henne, men sier at hun ble så omstridt blant de ansatte at hun ikke kunne fortsette som toppsjef.

– Noen av de ansatte var veldig for henne, andre var veldig mot henne. Det er ingen vei tilbake til generalsekretærstillingen for henne, og hvilke andre stillinger som kan ligge der vil være en forhandlingsløsning, sier han.

Styret skal nå forhandle med Kristensen Solås om en løsning som også er akseptabel for henne. Stangeland antyder at det kan bli en sluttpakke.

Også de sjøansattes representant Kjell Storåker er fornøyd. Tillitsvalgt i NOFU-Kommunikasjonsforbundet Ingar Bie synes det er en fornuftig løsning. Han er en av Kristensen Solås sterkeste kritikere.

Det ekstraordinære landsmøtet består av de 13 medlemmene av Landsrådet. De skal velge et interimsstyre som skal fungere fram til det ordinære landsmøtet 27. og 28. mai. Valgkomiteens leder er Anton Iversen fra Møre og Romsdal.

Solid selskap

Stangeland understreker at Redningsselskapet er et solid selskap som har økt medlemstallet, er i stadig vekst og har fornyet flåten.

– Vi har god økonomi, men har fått et dårlig omdømme i det norske folk langs kysten. I respekt for den gode jobben de ansatte gjør på land og sjø, spesielt sjøfolkene, er dette den beste løsningen for å gå videre. Vi håper alle vil bidra til å drive selskapet videre, sier Stangeland.

Visepresident Hermod Larsen sier at styret ikke hadde noe annet valg enn å trekke seg.

– Vi har gjort en god jobb i dag, sier han.

Mediekritikk

De sjøansattes styrerepresentant Kjell Storåker er svært kritisk til det som har stått i mediene om konflikten i Redningsselskapet, og mener det ikke har bidratt til noen løsning.

– Vi hadde kommet lenger hvis vi hadde kunnet jobbe i fred og ro, sier Storåker.

Landsrådets leder Niels Christian Bang sier at vedtakene var kloke, og han er veldig glad for at det er et enstemmig sentralstyre som står bak vedtakene.

Stangeland tar frifinnelsen i arbeidsrettssaken i Tromsø til etterretning.

– Vi har tatt feil eller fått dårlige råd av våre konsulenter og rådgivere. Det skal vi komme tilbake til, sier han.