Stålsett er også biskop for feltprestkorpset. Han ønsker å sette seg inn i forholdene i Kosovo og de utfordringene de norske styrkene står overfor i fredsarbeidet. Stålsett skal blant annet vigsle et mobilt kapell. Han skal møte religiøse ledere både fra den serbiske ortodokse kirken og fra muslimene.NTB