Stålsett skriver i en e-post at han har fått en henvendelse fra kretsstyret i Finnmark om å stille som kandidat.

– Jeg har takket nei til forespørselen etter å ha vurdert den kompetansen og arbeidsmengden som kreves. Redningsselskapet står etter min mening overfor en omstillingsprosess som er så tidkrevende at det heller ikke lar seg gjøre å kombinere med mine internasjonale lederverv i forbindelse med verdenskonferansen om hiv/aids og om Religioner for fred, som begge finner sted i løpet av 2006, sier Stålsett.

Fristen for de 13 distriktsstyrene i Redningsselskapet til å foreslå kandidater til sentralstyre, visepresident og president gikk ut torsdag. Valgkomiteen skal ha sitt første arbeidsmøte 3. januar. Det nåværende styret stilte sine plasser til disposisjon før jul etter langvarig konflikt i Redningsselskapet, og generalsekretær Monica Kristensen Solås måtte fratre.

Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) sa like før jul at han stilte som kandidat til presidentvervet i Redningsselskapet, men han har ombestemt seg.

– Vi bestreber oss på en lik fordeling av kvinner og menn i det nye styret. Det finnes mange dyktige damer i Redningsselskapet, det er jo kvinnene som er ryggraden i selskapet, sier valgkomiteens leder Anton Iversen.

Etter det første møtet i valgkomiteen like over nyttår regner Iversen med at det blir minst ett møte til før Redningsselskapets ekstraordinære landsmøte, som finner sted 14. januar. Da skal det velges et sentralstyre som vil fungere fram til det ordinære landsmøtet i slutten av mai. På dette landsmøtet skal det så være ordinært valg på sentralstyre.