OLAV GARVIK olav.garvik@bt.noOslo

Oslo-biskopen lyttet med stor interesse til nødropet som tre bergenskvinner i går fremførte på vegne av Aksjonsgruppen mot sosial nød.

Wenche Berg Husebø, Bente Simonsen og Eva Senneseth hadde tatt turen til hovedstaden fordi de hadde forhåpninger om at Stålsett ville være særdeles lydhør for den vanskelige situasjonen sosialklientene står i.

Suppekjøkken De snakket sterkt og inntrengende om barna som lider når foreldrene — for det meste en enslig mor - ikke får pengene til å strekke til.

— Det er ikke mange som er klar over at mange barn som den dag i dag er henvist til å oppsøke Frel-sesarmeens suppekjøkken, sa Simonsen. Hun er ikke selv sosialklient lenger, men brenner sterkt etter å hjelpe dem som sliter.

Bergen er ikke i noen særstilling, understreket de tre, selv om byen har over 10.000 sosialklienter og ca. 1200 barn som er langtidsklienter.

Kravet fra aksjonsgruppen er faste statlige satser for sosialhjelp, for i dag varierer de for mye fra kommune til kommune. Sosialhjelpen bør dessuten være minst 80 prosent av minstepensjonen.

Ny innsikt - Jeg synes det er et beskjedent krav, og jeg hadde ventet at de ville tatt sterkere i, sa Stålsett i en kommentar til Bergens Tidende.

Han fortalte videre etter møtet med de tre at han har fått økt innsikt i skjult fattigdom.

— Det er i dagens Norge en sosial nød som vi mest forbinder med andre land, mente han og tilføyde at han var imponert over den verdighet som de tre kvinnene fremførte budskapet med.