Pasienten som er angrepet av bakteriene blir nå behandlet i isolat, og det skal kontrolleres om de som har vært i kontakt med pasienten kan ha blitt smittet. Sjeflege Johannes Bergsåker-Aspøy ved Sentralsjukehuset i Rogaland opplyser til NRK at dette trolig betyr at flere hundre personer må undersøkes.

En pasient som blir smittet av gule stafylokokker kan få betydelig redusert allmenntilstand, høy feber og luftveisinfeksjoner, og det kan være dødelig.

Fram til smittesituasjonen er avklart vil antallet planlagte operasjoner ved Sentralsjukehuset i Rogaland bli redusert.

I fjor ble det oppdaget 88 tilfeller av multiresistente stafylokokker ved norske sykehus. Halvparten av pasientene var blitt smittet i utlandet.NTB