— Jeg syns det er helt meningsløst å gå imot VGs oppslag overhodet. Jeg synes VGs meningsmåling var helt grei. Det er slik VG er, og det avgjørende er at dette ikke har noe med privatlivet å gjøre. Situasjonen er at forholdet mellom kronprinsessen og faren er noe som ligger i tiden og som alle samtaler om. Dette er ikke å invadere det private rommet. Det skulle bare mangle at man ikke skulle kunne ta en helt likegyldig meningsmåling som dette. Det er noe annet hvis man røper hemmeligheter og kommer med avsløringer. Men dette har vært å slå inn åpne dører, sa Tor Erling Staff i NRKs Ukeslutt-program lørdag.

I radiodebatten møtte Staff redaktør Esten O. Sæther i Dagbladet.no. Sæther er en av mange som har reagert kraftig på onsdagens VG-oppslag som omhandlet en meningsmåling der om lag 1.000 personer ble spurt om kronprinsessen burde ta opp igjen kontakten med sin far, Svein O.

Høiby: "Feiret 30-årsdag uten Sven O. Flertall i meningsmåling: Kontakt pappa, Mette-Marit" het det på forsiden. VG har beklaget oppslaget.

— Det holder ikke å si at det er sånn VG er, sier Sæther. Skal man bare fortsette å gjøre alt mulig da, fordi at det er sånn man er? Vi er nødt til å ta de enkelte tilfellene og drøfte dem. Dette var et klart overtramp på pressens egne regler og Vær Varsom-plakaten som sier at vi ikke skal begå overgrep mot andre mennesker, sa Sæther.

— Men det er da ikke noe overgrep å slå opp en meningsmåling om et tema som alle snakker om. Dette ligger i tiden, mente Staff.