Staff fikk ordet i forbindelse med forsvarernes mulighet til å kommentere aktors innledningsforedrag.

— Aktor har opplyst at det er gjort biologiske funn som er i overenstemmelse med Halimis DNA. Slik jeg oppfatter det legger aktor til grunn som forutsetning at DNA-funnene tilsier med sikkerhet at Halimi skal ha medvirket til en straffbar handling.

— Det er neppe rettens oppfatning, bemerket sorenskriver Bjørnestad umiddelbart.

— Jeg kommenterer videre, sa Staff. - Det er funnet DNA-spor fra personer som var siktet i Nokassaken, og som ikke lenger er siktet. Vi står overfor nok en problem. Det er DNA-spor som vandrer. I de tilfeller hvor vi har DNA som er sporet fra løse gjenstader, vet vi ikke med sikkerhet når og hvor disse bilogiske spor er avsatt, sa Staff.

Han minnet om at det er funnet DNA fra Halimi på en grønn jakke som ble hentet opp fra sjøen utenfor Drammen. - Men vi har ikke fått vite noe om at en grønn jakke ble benyttet unde ranet. Heller ikke noen avbitertang med Halimis DNA. Hvilken betydning har dette for saken, spurte Staff.

Han understreket at det også er en rekke bilologiske spor i saken som ikke er knyttet opp til sikre DNA-treff.

— Vi har heller ikke fått vite noe om hvem som var ute og hvem som var inne i Nokaslokalet. Det er vel fordi påtalemyndigheten ikke vet dette, sa Staff.