Staff er nemlig ikke medlem av Advokatforeningen. Av samme grunn ønsker ikke Advokatforeningens leder Anders Ryssdal å uttale seg om Staffs rolle i saken om de påstått falske legeerklæringene.

– Rent generelt er det selvsagt at alle medisinske erklæringer som legges fram i domstolene og for fengselsvesenet, må reflektere reelle medisinske problemer hos pasienten. Det er også advokater fullt klar over, og det er en regel som advokatene følger, sier Ryssdal til NTB.

Ifølge Dagens Næringsliv skal psykolog John Sandstrøm og Pål H. Herlofsen, som beskyldes for å utstede falske legeerklæringer mot penger, ha oppgitt at de styrer sine klienter til Staff for at han skal fronte søknadene om bedre soningsforhold. Staff skal på sin side ha henvist klienter til Sandstrøm.