Bakgrunnen for anmeldelsen er at Dyrnes i Økokrim har tatt ut tiltale mot Hallvard Flatland mens Agder lagmannsrett behandler anken til Hamre som er dømt til fem års fengsel for utpressing i Sandefjord byrett.

I tiltalen mot Flatland retter påtalemyndigheten anklager mot Hamre, og det kan Staff som Hamres forsvarer ikke leve med.

— For forsvaret er dette en umulig situasjon, sier Staff som aldri har opplevd at to enheter i politiet opererer i samme sakskompleks.

I tiltalen mot Flatland legges det til grunn at Flatlands bankkonto i Monaco er brukt til hvitvasking av flere millioner kroner som stammer fra utpressing av tidligere skipsreder Thor Christensen. (NTB)