Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal, og stadig mer matjord blir ofret til fordel for nye boliger og veier.

— Man har lett for å tro at vi har mye dyrkbar jord i reserve som kan brukes hvis det trengs, men det stemmer ikke, sier avdelingsdirektør Hildegunn Norheim i Skog og landskap til instituttets egen nettside.

Dårlig for matkorn

Det er særlig utsiktene for matkornproduksjonen som bekymrer forskerne. Bare to prosent av det den ubenyttede, dyrkbare jorden i Norge ligger i områder som er velegnet for matjorddyrking.

Insituttet har beregnet at det finnes om lag 12,5 millioner dekar ubenyttet dyrkbar jord i Norge, men mye av dette ligger langt nord i landet, eller i høytliggende områder som ikke innbyr til kornproduksjon.

— Disse områdene kan brukes til å dyrke gress og korn til dyrefôr, noe som indirekte kan gi økt matproduksjon. Men det kan ikke dyrkes matkorn der, sier Norheim.

Nye verktøy

En del jordbruksreserver som til nå har vært oppført som tilgjengelige i statistikkene, har i realiteten vært borte for lenge siden, fremgår det av et nytt nettbasert kart fra Skog og Landskap.

Skog og landskap har også åpent tilgjengelige nettkart som viser hvor det er jordbruksarealer i dag og hvilke andre verdier som ligger i arealene.

— De er sentrale verktøy både i landbruksforvaltning og arealplanlegging og for politikere og andre beslutningstakere, sier Norheim til instuttets egen hjemmeside.

Tre forballbaner daglig

7500 dekar dyrket jord ble omdisponert til andre formål enn landbruk hvert år mellom 2005 til 2011. Det tilsvarer tre fotballbaner per dag.

Tidligere statsminister Kåre Willoch oppfordret nylig sine partikolleger i regjeringen Solberg om å overveie landbrukspolitikken på nytt. Det skjedde etter flere forslag og utspill fra landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) om at regjeringen vil tillate omdisponering i flere omstridte jordvernsaker.

— Regjeringen bør overveie hele politikken på nytt og foreta en grundig vurdering av behovet for å bevare matjord. Det gjelder både dyrket og dyrkbar jord, sa Kåre Willoch til avisen Nationen.