— Respekten for politiet og terskelen for å utøve vold mot oss har blitt lavere de siste fem-seks årene, sier leder for trondheimspolitiets operative mannskaper, Hallgeir Stokken, til Adresseavisen.

— Ubehagelighetene oppstår som regel i helgene, oftest i form av trusler fra folk som nekter å etterkomme anmodninger fra politiet. Noen går også fysisk til angrep på politibetjenter, sier Stokken.

År 2000 er foreløpig toppår for antall voldssaker mot politiet her til lands med 762 anmeldelser. Til sammenligning kom det inn 492 anmeldelser i 1995, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ifølge politiavdelingssjef Stokken har politiet i Trondheim en nulltoleransegrense på trusler og vold rettet mot politifolk.

(NTB)