I en landsomfattende kampanje som har som mål å bedre arbeidsforholdene i landets bakerier, kommer det fram at de ansatte i bakeriene opplever sin hverdag som stadig mer hektisk og stresset, skriver Adresseavisen.

Hovedårsaken til mer stress i yrket er kravene som stilles fra de store dagligvarekjedene, mener prosjektleder Ove Brunborg. Han opplyser at sykefraværet i bransjen ligger på over 20 prosent i ekstreme tilfeller.

— Generelt er sykefraværet i bransjen høyere enn i de fleste andre bransjer. Hvor høyt det ligger, vil vi få en bedre oversikt over etter at aksjonen er over, sier Brunborg.

(NTB)