— Vi er fornøyd med utviklingen, men potensialet for frivillig retur er fortsatt stort, sier UDI-direktør Ida Børresen, til NTB. Hun sier det i perioden januar - august i år ble satt ny rekord i antall frivillige som dro med økonomisk støtte. Økningen fra samme periode i fjor er på 20 prosent.

Børresen sier at hittil i år har det vært flere russere og irakere som er reist frivillig hjem enn det har kommet asylsøkere fra Irak og Russland.

I alt har det i løpet av åtte måneder vært 1.224 personer som har valgt frivillig retur, og Børresen er ikke i tvil om at de økonomiske ordningene sammen med informasjonskampanjer har virket positivt.