I 2005 gjennomførte Kirkens SOS 178.000 samtaler, men dette antallet ble passert allerede i november, opplyser generalsekretær Nora Blaasvær i Kirkens SOS i en pressemelding fra Kristelig Pressekontor.

I tillegg registrerte organisasjonen at det var 5.300 innringere som ikke kom igjennom fordi alle linjer var opptatt. Blaasvær sier at de vil jobbe med å rekruttere 250 flere frivillige til neste år.

– Pågangen starter gjerne ved nyttårstider. Det er ikke alle som ser fram til det nye året med like store forventninger, sier Blaasvær.

I motsetning til hva mange tror er det i januar, ikke i desember, at pågangen til krisetelefonen er størst. Erfaringene til organisasjonen er at mange får til et «hvileskjær» i julen, og at man tar bedre vare på hverandre disse dagene.

Hun forteller at økningen er ganske jevnt fordelt over hele landet, men at trykket er størst i de tettest befolkede områdene.