På en gjennomsnittsdag i 2006 var 60 prosent av befolkningen mellom 9 og 79 år på nett. I fjor hadde enda flere koblet seg opp, og 66 prosent av befolkningen surfet seg gjennom nettet på en vanlig dag, skriver NA24.

Veksten gjelder alle aldersgrupper, og blant de mellom 45 og 66 år har antallet brukere økt fra 53 prosent i 2006 til 59 prosent i fjor.

Men på et punkt har alderen fortsatt mye å si. 59 prosent av de mellom 9 og 15 år bruker MP3-spillere og digitale lydfiler daglig, mens det bare er 10 prosent av de mellom 45 og 66 år som tar MP3-spilleren i bruk.

Det er fortsatt de med høyest utdannelse som bruker internettet flittigst. De med lang utdannelse bruker også e-post og faktainformasjon mer enn de med kortere utdanning.