I Oslo og Akershus måtte 224 jenter under 18 år stå til ansvar i Konfliktrådet i 2005. Det er en økning på over 30 prosent i forhold til i 2004, skriver Dagsavisen.

Størst har økningen vært av saker som gjelder vold, mobbing og trusler. Aldersgruppen fra 15 til 17 år utgjør den største gruppen. Godt over to tredeler av de nesten 10.000 som ble klaget inn for Konfliktrådet, var gutter eller menn.

— Men antall jenter som møter i Konfliktrådet, øker i hele landet. Det er en klar tendens til at jenter er mer involvert i de sakene vi får som gjelder mobbing og trusler, sier Gro Jørgensen, som er informasjonssjef for de 22 konfliktrådene i Norge.

Hun opplyser at det ikke er noen aldersgrense verken nedad eller oppad for dem som blir klaget inn. I 2005 møtte 18 jenter og 101 gutter under tolv år i Konfliktrådet.

— Hvis personen som er klaget inn er under 15 år, må foreldrene også møte. I mobbesaker kommer vi oftest frem til en forsoningsavtale, sier Jørgensen.