Ifølge Dixi Ressurssenter for voldtattes avdeling i Oslo, øker antallet kvinner som mener de har blitt dopet ned før voldtekten har skjedd. 15 prosent av henvendelsene til senteret dreier seg om at offeret har blitt dopet på denne måten.

Blackout

Samtidig viser tall fra Oslo politidistrikt at 10 prosent av voldtektshenvendelsene i 2001 var relatert til overgrep under søvn eller rus, mens tallet var økt til 18 prosent i 2004.

– Ofte vet ofrene ikke hva som har skjedd. Plutselig har de fått blackout, uten at de nødvendigvis har hatt et stort alkoholinntak, sier daglig leder Herdis Magerøy ved Dixi Ressurssenter til Vårt Land.

– Mange menn benytter seg av denne sleipe metoden. Som oftest skjer neddopingene på utesteder eller på nachspiel hjemme hos noen, sier hun.

Mørketall

Politioverbetjent Anne Rynning Aasen ved Oslo politidistrikts sedelighetsavsnitt tror det er mørketall, og at kvinner velger å ikke anmelde fordi de husker så lite etter å ha blitt dopet ned.

– Det vanligste stoffet man bruker for å dope andre ned er alkohol, og det hender nok at jenter for eksempel får helt sprit i ølglasset uten at de merker det. Så følger hurtigvirkende søvnmidler som Rohypnol. I det siste har det også vært mye snakk om at narkosemiddelet GHB blir brukt, sier overlege Merete Vevelstad ved Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.