Den sesongjusterte arbeidsløsheten i juli utgjorde 3,4 prosent av arbeidsstyrken, mens den var 3,7 prosent i april. Nedgangen i ledigheten har vart siden sommeren 2005. Ved forrige bunnivå i 1999 var arbeidsledigheten 2,8 prosent.

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser kraftigere nedgang i tallet på arbeidsløse enn tallene fra arbeids— og velferdsstaten, NAV, som ble lagt fram torsdag. NAV-tallene viste at ledigheten sank med 5.000 fra april til juli, og at den samlede andelen helt arbeidsledige er på 2,4 prosent.

Årsaken til forskjellene er at SSBs undersøkelse også omfatter dem som ikke registrerer seg ved arbeidskontorene, for eksempel ungdom som søker feriearbeid.

Nedgang i EU

Arbeidsløsheten går ned også i EU. Fra april til juli sank ledigheten i EU-landene fra 7,4 til 7,3 prosent og i OECD-landene fra 6,1 til 6 prosent. I USA steg arbeidsledigheten fra 4,7 til 4,8 prosent.

I Finland gikk arbeidsløsheten ned fra 7,8 til 7,7 prosent og i Frankrike fra 9,2 til 8,9 prosent. Tallet for Tyskland var uendret på 8,2 prosent, viser tall fra OECD og Eurostat.

Utleie av arbeidskraft

Det stramme norske arbeidsmarkedet gjenspeiler seg også i SSBs ferske statistikk over omsetning i tjenesteyting. Formidling og utleie av arbeidskraft hadde den klart største økningen fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Veksten var på 49,8 prosent.

Totalt økte omsetningen innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet med 13,4 prosent i denne perioden.

Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet hadde nest størst omsetningsvekst med 19,9 prosent. Forsknings- og utviklingsarbeid var den eneste sektoren med nedgang i omsetningen. Nedgangen var på 1,6 prosent.