De fleste saker som går til inkasso, gjelder privatpersoner mellom 25 og 35 år. Ifølge Lindorff skjedde den største økningen i 2000 imidlertid blant dem som er enda yngre, mellom 18 og 25 år.

— Blant de unge spiller trendbasert handel som kjøp av mobiltjenester en vesentlig rolle, sier generalsekretær Thor Andersen i Norske Inkassobyråers Forening til NTB. De har ikke sine tall for 2000 klare ennå.

Det er fremdeles menn som har flest inkassosaker gående, men de yngre kvinnene kommer etter. Geografisk sett kommer fylkene fra Sør-Trøndelag og nordover dårligst ut, ifølge statistikken fra Lindorff. Folk fra Sogn og Fjordane og Vest-Agder er de raskeste betalerne.

NTB