— Leger er beredt til å skrive ut sykmelding dersom gravide ber om det. Mer og mer av fraværet begrunnes med svangerskapsrelaterte plager. Leger har vondt for å nekte gravide sykmelding om de ønsker å være borte fra jobben, sier John Gunnar Mæland, koordinerende overlege i Nav Hordaland.

Han mener leger må skjerpe sin sykmeldingspraksis når det gjelder gravide.

For selv om det totale sykefraværet for kvinner har falt med 4,2 prosent fra 2000 til 2008, økte sykefraværet blant de gravide med 6,4 prosent. Det viser de siste oppdaterte tallene fra Nav.

En fersk oversikt over årsaken til legemeldt sykefravær blant gravide, viser at stadig flere sykmeldes på grunn av svangerskapsbasert diagnose. I løpet av ti år har sykmelding på grunn av denne diagnosen økt med nesten femti prosent.

Ber om nye holdninger

  • Økningen i sykefraværet blant gravide kan ikke ha noen medisinsk forklaring. Det må skyldes at stadig flere gravide finner det vanskelig å arbeide under graviditeten, og at legene aksepterer dette som grunnlag for sykmelding, sier Mæland.

Han mener leger er innstilt på å yte «god service» og ikke har motforestillinger mot å skrive sykmeldinger. Mæland ber nå leger endre sine holdninger.

— Leger må skjerpe inn sin praksis på dette området. Sykmeldingsordningen kan ikke utvikle seg til å bli en velferdspermisjon. Det må ligge en faglig vurdering til grunn, sier Mæland.

Leder for Legeforeningen i Hordaland, Gunnar Ramstad, mener mange gravide blir sykmeldt uten at de er syke. Han mener graviditet er i ferd med å gå fra å være en normal tilstand til å bli en syk tilstand.

- Forventer sykmelding

  • Jeg har merket at gravide vil ha mer sykmelding nå enn tidligere.I stor grad går det på forventninger hos den gravide om at man har rett til å slippe arbeid når man har fysiske plager, sier Ramstad.

Han mener det er skapt et inntrykk av at man i samfunnet i dag skal slippe å jobbe når man har slike plager.

— Men selv om mange gravide har vondter, plager og er slitne, betyr ikke det at de er syke, sier Ramstad.

Ramstad er likevel usikker på om leger gir for lett sykmelding til gravide.

— Jeg vet ikke. Det er nok en viss resignasjon i legekorpset. Man forventer at legene skal være voktere av godene i samfunnet, men legene alene kan ikke bære ansvaret for dette. Mange leger synes det forventes for mye legemelding og synes det er frustrerende, sier Ramstad.

Han har selv vært lege i 27 år.

— I samme populasjon har jeg sett en klar økende forventning om sykmelding i befolkningen, og det er ikke en befolkning som er blitt sykere.

Han mener legers oppgave er å motivere den gravide til å jobbe, helt eller delvis, og å eventuelt ta kontakt med arbeidsplassen angående tilrettelegging.

Les mer i BTs papirutgave lørdag:

  • Helsebyråden i Bergen: — Mange gravide er engstelige
  • Fastlege: - Makten er flyttet fra lege til pasient
  • Jordmor: - Blir sykmeldt uten at de ønsker det
  • Redaktøren for babyverden.no: - Status å være gravid Hvorfor tror du så mange gravide sykmelder seg? Si din mening i feltet under!