Av de fedrene som tok ut pappapermisjon i fjor, var det rundt seks av ti som hadde fem uker eller mer i permisjon. Statistikken viser at andelen fedre som tar ut åtte uker eller mer øker, mens det er stadig færre menn som tar ut mindre enn fire uker i permisjon.

– Det er gledelig at så mange menn tar ut de ukene de har krav på, og at de bruker mer tid sammen med barna, sier Hilde Olsen, direktør i Arbeids— og velferdsdirektoratet, til Aftenposten.

Hun tror at en viktig årsak er at den såkalte fedrekvoten har økt de siste årene. For barn født etter 1. juli 2005 ble kvoten økt fra fire til fem uker, mens det året etter ble utvidet til seks uker.

– Den siste utvidelsen kommer vi først til å se effekten av i 2007 og 2008, sier Olsen.

Tallene viser at drøyt 80 prosent av alle menn i fjor kun tok ut fedrekvoten eller mindre. Mødre er fortsatt desidert mest hjemme, og det var bare 14 prosent av fedrene som tok ut åtte uker eller mer i pappapermisjon. Det er en svak økning fra 1997 da tallet var drøyt 8 prosent.

– Mange menn ønsker å ta lengre permisjon enn de ender opp med å gjøre. De skylder på negative arbeidsgivere, men det er feige og dårlige unnskyldninger, sier psykologiprofessor Hanne Haavind som har forsket på fedres deltakelse i barneomsorgen.

Hun mener menn på slutte å skylde på jobben, og heller ta et oppgjør med seg selv.