- Jeg anbefaler videoovervåkning, sier Københavns politidirektør Johan Reimann til Aftenposten.no

Han deltok på møtet da Stoltenberg møtte overborgermesteren i København, Frank Jensen tidligere tirsdag.

Før Stoltenberg møtte sine nordiske statsministerkolleger i forbindelse med årets sesjon i Nordisk Råd, sto den tragiske voldtektsbølgen i Oslo på dagsorden i møte med den øverste politiske lederen i København. I den danske hovedstaden har de lykkes med å redusere antall voldtekter.

Etter møte var Stoltenberg og Jensen enige om fire punkter som bør vurderes i Oslo:

 • DNA-register for raskere å oppklare voldtektssaker.

 • Mer belysning.

 • Forebygging.

 • Videoovervåking.

- Vi må sette oss ned med Oslo kommune. Tiltakene er en kombinasjon av det staten og politiet kan gjøre og det kommunen kan gjøre, sier Stoltenberg.

Han vil ta dette opp med justisminister Knut Storberget, som skal ta de konkrete tiltakene opp med Oslo kommune.

- København har redusert volden og voldtektene med 16 prosent de siste tre årene. Derfor deler vi gjerne våre erfaringer med Stoltenberg, sier overborgermester Frank Jensen til Aftenposten.no

- Hvilke konkrete tiltak her tror du kan virke i Oslo?

- Risikoen for å bli tatt og domfelt virker preventivt. DNA-registeret er et meget effektivt redskap. I nattelivet kan belysningen øke, samtidig kan frivillige som for eksempel natteravnene gå rundt og skape trygghet for de unge, sier Jensen.

 - Er dette en sak dere kjenner mer avmakt enn makt i de posisjonene dere har?

 • Nei, det er fullt mulig å bekjempe voldtekt. Vi har lykkes med det i flere norske byer, og de har gode resultater her i København. Da er det selvsagt mulig i Oslo, sier Stoltenberg.

 • Københavns politidirektør Johan Reimann sier han tror voldtekt kan forebygges.

  - Jeg har stor sympati med Oslo, fordi voldtekt er svært vanskelig å forebygge. Men jeg tror man kan gjøre det. Noen av tiltakene vi har gjennomført i København har vist seg effektive. Det er ikke minst viktig å lære de unge hvordan de skal opptre i nattelivet. De skal ta ansvar for hverandre. Det er forskjellige forskningsresultater om videoovervåking, men det er ingen tvil om at det vil lette oss i etterforskningen. Jeg anbefaler videoovervåkning, både fra det offentlige som her på Rådhusplassen og private i for eksempel handlegaten Strøget, sier Reimann.

  - Og hvis man sitter alene i en tom t-banevogn på vei hjem, kan et kamera gi trygghet, sier politidirektør Johan Reimann.

  Si din mening i kommentarfeltet under!