Andelen sykmeldingstilfeller som skyldes psykiske lidelser, utgjør nå 15,3 prosent av alle sykmeldinger, en økning på 25 prosent på ti år, skriver Aftenposten. Målt i antall dager utgjør slike sykmeldinger 20 prosent av sykefraværet.

Ifølge overlege Søren Brage ved utredningsavdelingen i Nav vil stadig flere falle ut av arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser.

— Selv om andelen psykisk syke i befolkningen holder seg på samme nivå som før, så øker betydningen av slike sykdommer på arbeidsmarkedet, sier Brage.

Andelen øker mest blant unge, påpeker han.