Anmeldelsene omfatter et samlet beløp på 24,4 millioner kroner. Det er 7 millioner kroner mer enn hele 2001.

-Det har vært en kraftig økning i antall anmeldelser etter at trygdeetaten intensiverte sitt arbeid mot trygdemisbruk for snart to år siden. De som bevisst prøver å tilegne seg midler fra trygden de ikke er berettiget til, bør merke seg at kontrollinnsatsen har økt, advarer trygdedirektør Arild Sundberg.

17 uførepensjoner er det siste året stoppet i forbindelse med en omfattende etterkontroll av saker. Det avdekkes misforhold mellom legenes opplysninger i sakene, stønadsmottakernes påståtte sykdomssituasjon og de faktiske forhold.

En uførepensjonist mottar i gjennomsnitt mellom 1,2 og 1,5 millioner kroner i løpet av de årene uførepensjon utbetales.

Over halvparten av de anmeldte er personer som er mistenkt for misbruk av sykepenger, rehabiliteringspenger og uførepensjon. Flest er anmeldt i Akershus (20 personer), deretter følger Vest-Agder (17) og Hedmark og Nordland (16 hver). (NTB)