Politiførstebetjent Jan Henriksen forteller at Kripos i 1997 fikk melding om 747 saker med seddelforfalskning. I 1999 var tallet steget til 1.490.

-Den store økningen må tilskrives rimeligere datautstyr som nærmest er blitt allemannseie. Utstyret er blitt stadig bedre og stadig flere faller for fristelsen til å prøve seg, sier Henriksen til NTB.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at bare et fåtall av sakene blir oppklart. 53 av 881 pengefalsk-saker som ble etterforsket i 1998, ble oppklart. Av disse endte kun 29 med tiltale eller forelegg.

Det største enkeltbeslaget ble gjort i Oslo i februar i fjor. 213.000 kroner i falske 200, 500 og 1.000-sedler ble funnet hos en Oslo-mann i begynnelsen av 50-årene. Mannen innrømmet senere at han med pc, scanner og printer produserte falske sedler til en verdi av om lag en millioner kroner. En stor andel av pengebeløpet skal ha vært et bestillingsverk fra narkotika-miljøet i hovedstaden.

NTB