Tallene viser også dårlig rekruttering i aldersgruppen under tretti år.

Foreløpige tall utarbeidet av Fiskeridirektoratets Statistikkavdeling viser at antall fiskere registrert i Fiskermanntallet ved utgangen av 2006 var 13.933. Dette er en reduksjon på 5 prosent sammenlignet med 2005.

Antall personer med fiske som hovedyrke ble redusert med 6 prosent fra 11.698 i 2005 til 11.042 i 2006.

I løpet av de siste seks årene er antall fiskere i Norge redusert med 31 prosent. Finnmark, Troms, Nordland og Møre og Romsdal er de fire fylkene som har flest registrerte fiskere.