Det kommer fram på EU-målingen Sentio har gjort for avisene Nationen, Klassekampen og Dagen i desember.

Det er kun ja-flertall blant Høyres og Venstres velgere. Men oppslutningen om EU minsker selv hos høyrefolk.

Andelen EU-positive Høyre-velgere var 65 prosent i oktober, 73 prosent i november, men i desember sa kun 61 prosent av Høyre-velgerne ja til EU, den laveste oppslutningen siden 2001. I Venstre har oppslutningen om EU sunket fra 59 prosent i juni til 48 prosent i dag.