Ved den forrige målingen var ledigheten på 3,2 prosent.

Sesongjusterte tall fra SSB viser at sysselsettingen i april holdt seg på samme nivå som i januar. Tar man hensyn til feilmarginen, har sysselsettingen holdt seg på samme nivå siden mai 2008.