Forslaget om å gi sykehuset nytt navn ble fattet med 31 mot 20 stemmer. Etter avstemningen opptrådte skuespiller Paul Ottar Haga for Sør-Trøndelag fylkesting – i Hellig Olavs skikkelse og med en tekst av Hans Magnus Ystgaard.

Navneendringen skjer trolig fra kommende årsskifte.

NTB