Overrekkelsen vil skje i Røde Kors’ lokaler i Oslo torsdag, av kansellisjef Egil Vindorum og kansellist Thomas Gram, opplyser informasjonsrådgiver Øystein Tveite i Norges Røde Kors.

Begrunnelsen er lagt på Fossum Lauritzens uvurderlige og utrettelige innsats gjennom Røde Kors for å hindre og lindre menneskelige lidelser.

Videre er det lagt vekt på at han ved å utnytte sine diplomatiske, analytiske og logistiske evner og sin besluttsomhet under stort arbeidspress, har gjort det mulig å redde mennesker i krigs— og katastrofeområder verden over, heter det i en pressemelding fra Norges Røde Kors.