I en melding fra Slottet heter det at ordensrådet i sin vurdering har lagt stor vekt på Brimis innsats som inspirator og hans arbeid med å fremme norske tradisjoner og norsk matkultur. Rådet har også vektlagt hans innsats for å fremme norske råvarer og synliggjøre norsk kokkekunst både nasjonalt og internasjonalt, heter det i begrunnelsen.

Overrekkelsen av dekorasjonen som gjør Brimi til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden finner sted i Vågå kulturhus den 28. oktober i nærvær av fylkesmann Kristin Hille Valla.