Et tynt lag med smog lå over Bergen sentrum i morgentimene. Samtidig som turistene fra cruiseskipene invaderer byen, slippes det ut rekordmye svovel og NOx (Nitrogenoksid) over byen. Det største skipet «Costa Magica» som har plass til 3700 mennesker om bord sørger for mer NOx-utslipp enn alle bilene i hele Bergen til sammen.


Se bildeserie av cruiseskipene og helikoptervideo.

Skip av denne størrelsen må ut med 100.000 kroner i avgift for å slippe ut slike stoff når de anløper norske havner. Ifølge Finansdepartementet tilsvarer dette utslippene for syv prosent av den norske bilparken, noe som igjen er langt mer enn alle bilene i Bergen tilsammen.

Utslipp av Nitrogenoksid fører til sur nedbør. Når det gjelder CO2 slipper skipstrafikken ut dobbelt så mye som flyene, og mengden er økende.

300 ganger mer svovel enn lastebilene

— Det finnes svært få regler for luftforurensende utslipp fra store skip. Årsaken er at slike regler må være internasjonale, og det er vanskelig å få alle land til å bli enige om en avtale. EU kan regulere utslipp fra biler, men ikke fra båter, sier seniorrådgiver Øyvind Buhaug ved SINTEF.

Lovverket som i dag regulerer utslippene er langt slappere enn tilsvarende regler for bilparken. Når det gjelder svovel kan skipene slippe ut 300 ganger så mye som lastebilene.

— Store motorer forurenser definitivt mest. Gamle båter slipper også ut mer enn de nyeste, sier Buhaug.

Forurenser ved kai

I løpet av de nærmeste årene vil trolig regelverket for forurensende utslipp fra skip bli strengere.

Store skip er også svært forurensende når de ligger ved havn. Selv om de ikke er i fart, må motorene holdes i gang for å forsyne de enorme båtene med strøm. Men det er mulig å få strøm fra havnen de ligger ved.

— Enkelte steder trekker man en ledning til land, slik at ikke motorene trenger å lage strømmen. Dette er teknisk veldig krevende, og det er ikke så mange som har fått det til enda. Jeg vet at Gøteborg har en slik ordning, og at man jobber med det samme i California, sier Øyvind Buhaug.

Båt på sol -og vindkraft

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender oppfordrer cruisepassasjerene selv til å ta ansvar for å minske forurensingen.

— De som reiser på cruise er enkeltpersoner som har mulighet til å stille krav. Når man bestiller en reise er det fullt mulig å spørre hvor mye NOx skipet slipper ut, og hva slags rensemuligheter de har ombord, sier han.

Selv om skipstrafikken i dag er svært forurensende finnes det gode muligheter for å gjøre denne transportformen mer miljøvennlig.

— Dersom skipsnæringen er villig til å satse kan vi ha utslippsfrie båter som går på sol og vindkraft om cirka 20 år. Kunnskapen finnes, det er bare å ta den i bruk. Dette er en mulighet som for eksempel flyindustrien ikke har, sier Hermstad.

RUNE BERENTSEN
LOKKET OVER BERGEN: Her ser du innseilingen til Bergen i dag tidlig.
Ben-Erik Ness
LEIF GULLSTEIN
LEIF GULLSTEIN