Det kom frem da det reviderte statsbudsjettet ble lagt frem torsdag morgen. Riksadvokaten har konkludert med at det må en lovendring til for å lage sprøyterom, og regjeringen fraråder en slik lovendring.

Hensikten med sprøyterom er at narkomane skal kunne sette sprøyter i trygge og hygieniske omgivelser, med mulighet for oppfølging av helsepersonell. I dag setter svært mange narkomane skuddene sine på offentlige toaletter.

For et år siden ble Regjeringen pålagt av et flertall på Stortinget å sette i gang forsøk med sprøyterom. Regjeringen ba Riksadvokaten vurdere saken. Riksadvokaten advarer mot å opprette sprøyterom, fordi det medfører vanskelige avgrensningsproblemer, som for eksempel om politiet skal ha adgang til sprøyterommene. Riksadvokaten mener sprøyterommene vil gi narkomane som også selger narkotika en slags «frisone».

Regjeringen mener at en slik lovendring vil bli oppfattet som et skritt i retning av å legalisere narkotika, og svekke Norges posisjon i et internasjonalt narkotikasamarbeid.

— Jeg er skuffet over at de ikke er villige til å gjøre et forsøk, særlig når situasjonen blant narkomane er så alvorlig som nå, sier gateprest Thor Brekkeflat i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Brekkeflat har vært en varm forkjemper for sprøyterom.

— Jeg er veldig glad for at regjeringen sier nei til sprøyterom. Det er helt i tråd med bystyrets syn, sier helsebyråd Helen Nordeide Fløistad (KrF).

Hun mener at de nødvendige lovendringene i realiteten ville medført en legalisering av narkotika.

— Dessuten ville det blitt veldig dyrt, og bydd på mange problemer både faglig, moralsk og etisk, mener Fløisand.

Utekontakten i Bergen deler byrådens syn.

— Vi er redd for hvilken signaler vi sender ut til barn og unge dersom sprøyterom blir legalisert, sier leder for Utekontakten, Else Karin Utne Berg.

SKUFFETP: Gateprest Thor Brekkeflat er skuffet over at regjeringen sier nei til sprøyterom.
Foto: Ørjan Deisz