Mellom 100 og 150 kilo sprengstoff gikk i lufta under produksjonen. Ingen personer skal ha kommet til skade, men eksplosjonen førte til en kraftig gassutvikling.

-Eksplosjonen utviklet en større mengde nitrøse gasser og vi har evakuert et område på produksjonsanlegget. Området er sperret av, sier produksjonssjef Trond Mellvang ved Dyno Nobel til NTB.

Ifølge Mellvang skal ikke gassskyen utgjøre noen skade for omgivelsene.

Lensmannen i Lier opplyser til NTB at de har fått beskjed om at gasskyen over fjorden kommer til å løse seg opp av seg selv.NTB