Spenningen var stor i Statnetts "kommandorom", landssentralen på Huseby i Oslo, der alle data om Norges kraftforbruk overvåkes. Ville prognosen på i overkant av 23.000 megawatt holde?

Og rekord ble det, først i timen som normalt er mest kraftkrevende, mellom klokken 8 og 9, med 22.650 megawatt. Forbruket fortsatte å stige, og en time senere kom 23-tallet til syne på Statnett-skjermene.

Nær grensen Den nye strømrekorden er farlig nær grensen for hva de norske kraftverkene kan produsere. Den ligger på rundt 24.000 megawatt.

— Vi bør alltid ha 1.000 megawatt i reserve fordi for eksempel et kraftverk kan falle ut. De siste årene har vi hatt en årlig forbruksøkning av strøm på mellom 1 og 2 prosent. Hvis vi får kalde vintrer i årene framover, kan vi komme i en situasjon hvor strømbehovet ikke kan dekkes, understreker Ivar Glende, konserndirektør i Statnett Divisjon Nettstyring.

Fjorårets våte høst på Østlandet kommer til nytte i kuldeperioden. Magasinene har mer vann enn vanlig og elvene større vannføring enn normalt for årstiden.

Kraftimport Det høye strømforbruket i kuldeperioden har likevel gjort det nødvendig for krafteksportøren Norge å importere kraft fra Jylland i Danmark og Sverige, noe som har sendt strømprisene rett til værs. Prisen for en kilowattime (kWh) på den nordiske spotbørsen på strøm var mandag morgen kommet opp i 1 krone og 92 øre. Det er en tidobling av prisen, som vanligvis ligger mellom 10 og 20 øre.

— Vinnerne her er helt klart kraftprodusentene. Jeg tror ikke prisøkningen slår ut for den vanlige forbruker, dersom vi ikke får en lengre kuldeperiode, sier Glende.

Han vil ikke gå ut og be folk om å begrense strømforbruket.

— Vi legger oss ikke opp i folks forbruksvaner, men det er klart at vi merker at de endres. Det er blitt stadig færre som tar på seg kofta når det blir kaldt inne, nå skrur vi bare opp varmen, framholder Glende. NTB