Frps reaksjon på svarene vil avgjøre om en ny regjering Bondevik ser dagens lys i løpet av uken.

I de tre samarbeidspartiene holder man kortene tett til brystet, men sentrale personer bekrefter overfor NTB at de på noen områder vil komme Fremskrittspartiet i møte, mens man på andre konstaterer at det er stor politisk avstand.

Svarene skal avgis en gang på ettermiddagen mandag, og Frps stortingsgruppe skal tirsdag avgjøre om partiet støtter en trepartiregjering.

Frp-leder Carl I. Hagen sier at en samlet vurdering av svarene, samt det forhold at Siv Jensen har fått vervet som leder av finanskomiteen og John I. Alvheim i sosialkomiteen, vil ligge til grunn for stortingsgruppens standpunkt.

Einar Steensnæs (KrF) er rund i sine uttalelser om svarene til Frp, og viser til at Sem-erklæringen på en del områder åpner for et "konstruktivt og positivt" samarbeid med Frp. Her er det "muligheter og begrensninger", som han formulerer det.

Om det kan bli snakk om forpliktende avtaler på bestemte saksfelt, etter mønster av avtalen om kontantstøtte, vil han overhodet ikke kommentere.

Steensnæs sier han har merket seg uroen i eget parti om at samarbeidspartiene kan komme til å binde seg for sterkt til Frp. I et forsøk på å berolige partifeller sier han at et eventuelt samarbeid med Fremskrittspartiet vil skje på grunnlag av Sem-erklæringen, verken mer eller mindre.

(NTB)