Det gjelder ikke minst hvis man har et eldre el-anlegg som er dårlig vedlikeholdt og underdimensjonert.

-For å forebygge brann anbefaler vi en jevnlig sjekk i sikringsskapet. Dersom det lukter svidd eller sikringer er så varme at de er ubehagelige å berøre, bør man umiddelbart kutte strømforbruket og kontakte autorisert elektriker, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Han advarer sterkt mot å overbelaste det elektriske anlegget.

-Unngå dessuten bruk av skjøteledninger til elektriske varmekilder som panelovner og vifteovner med høy wattstyrke, sier han.

De som fyrer med ved, må forvisse seg om at skorsteiner og ildsteder er i orden. En vanlig feil folk gjør, er å fylle ovnen med store mengder ved og fyre med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring gir dårlig forbrenning med mye forurensing, og samtidig mindre varme og dårligere økonomi. Men det verste er at det er farlig.

-Rundfyring medfører dannelse av beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og føre til sotbrann. En sotbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til husbrann, understreker Kalheim.

Hvordan holder du varmen i sprengkulden?