Det opplyste Språkrådets direktør Sylfest Lomheim da NTBs ord— og språkbok ble lansert under en pressekonferanse tirsdag og gjort tilgjengelig for allmennheten.

NTBs hittil interne ordliste og språkbok er foreløpig trykket i et opplag på 2.500 eksemplarer som legges ut i bokhandlernes hyller. Den har lenge vært i bruk i pressekretser, men vil nå i revidert utgave også være tilgjengelig for andre interesserte, ikke minst skoleverket.

– Jeg mener bestemt at det er mye mer feil nå, og at styrene i avishusene må sette av mer ressurser til korrektur. De tror kanskje at korrekturprogrammer kan gjøre jobben, men alle som jobber med å skrive, vet at det er helt absurd. Et retteprogram kan ikke skape godt språk, sa språkdirektøren.