En av dem som mener at språkrådets vedtak må omgjøres, er professor Finn-Erik Vinje. Etter hans oppfatning vitner vedtaket om en enestående tradisjonsfiendtlighet.

— Man vedtar altså at ord av typen sjalu, geni, gelé og sakrament kan uttales helt annerledes. Ord som har en fast etablert uttale i normaltalespråket, og som vi finner i oppslagsverk og ordbøker, sier Vinje.

Hva mener du? Skal vi nå oppleve at nyhetsoppleseren på radio og tv sier "bannan" og "avvis"? Er det i så tilfelle helt greit? Skriv et innlegg, og se hva andre mener

Ifølge Vinje finnes det en normbevissthet som gir seg uttrykk i bokmålets normaltalespråk.

— Det ville jo vært ytterst påfallende dersom kongen i sin trontale ville brukt former som "sjallu", "sjenni" og "sakkrament".

Vinje mener Kulturdepartementet bør overprøve vedtaket til språkrådet.

— Det har departementet gjort før og det burde være såpass respekt for tradisjoner at de ikke godtar dette, sier Finn-Erik Vinje.

NTB

TIL Å GRÅTE ELLER LE AV? Ikke alle synes det er like festlig at folk nå skal kunne kalle denne frukten "bannan" - med full velsignelse fra språkmyndighetene.