– Språkforståelsen i Norden minsker. Det at vi har kunnet anvende vårt eget språk i kontakten mellom svensker, dansker og nordmenn, forsvinner når språket endres. En språkforvirring i Norden med andre ord, sier Ulf Teleman, som er professor i allmenn språkvitenskap i Lund i Sverige.

Professoren mener årsaken til at forskjellene blir stadig større mellom de nordiske språkene, er at talespråket har fått større betydning enn skriftspråket. Dermed utvikles språket fortere.

Teleman mener blant annet fjernsynet har mye av ansvaret for den raske utviklingen av talespråket. Språket på TV er spontant og oppfattes av seerne som en språknorm.

– Det er spontanitet og naturlighet som gjelder. De unge, som er en sterk gruppe, eksperimenterer og varierer. Da kommer også forandringene fortere, mener Teleman.