«Nå søker vi pålitelige kvinner med ansvarsfølelse som ønsker å gjøre en god jobb for hele Oslo», heter det i reklameteksten. Gangås ser rødt.

– Denne måten å utlyse stillinger på er ulovlig, slår hun fast overfor Aftenposten.

Begrunnelsen er at det er forbudt å lyse ut stillinger bare for det ene kjønnet. I et brev til Oslo T-banedrift krever hun derfor at kampanjen stanses. I brevet skriver hun at selskapet gir inntrykk av at stillingene er forbeholdt kvinner.

– Menn vil nok tenke at her er det ingen vits å søke når de ser annonsene. Vi mener at dette rammes av forbudet mot å søke etter et bestemt kjønn. Her vil nok en rekke kvalifiserte søkere ekskluderes, sier avdelingsleder Ragnar Lie i juridisk avdeling hos ombudet.

Nå legger Sporveien seg langflat og stanser kampanjen for å unngå formelt stansingsvedtak.

– Vi har i dag 77 kvinner blant 320 førere. Bakgrunnen for kampanjen er at vi ønsker flere kvinner for å få en mykere profil og for at de ansatte skal gjenspeile befolkningen. Men her må vi bare innrømme at det gikk for fort i svingene. Vi var ikke oppmerksom på lovens krav til utforming. Nå tar vi ned disse annonsene og skal sikre oss at de ikke kommer på trykk igjen i avisene, sier informasjonssjef Bjørn Rydmark i Oslo T-banedrift.