1. Hovedspørsmål — for ni av de 13 tiltalte:

Er tiltalte skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Mandag 5. april 2004 ca klokken 0800 på Domkirkeplassen i Stavanger deltok han i et ranslag. De tok seg inn i atriet til tellesentralen til Norsk Kontantservice, NOKAS; etter nøye planlegging og forberedelse. De var maskerte og bevæpnet med flere automatvåpen. Tilnærmet samtidig blokkerte de utkjørselen fra Stavanger politistasjon med en lastebil som ble satt i brann.

Fluktbiler var på forhånd plassert i Sørmarka og minst en person holdt vakt ved disse. Flere ansatte flyktet da de slo på en glassrute til tellesentralens lokaler med slegge og rambukk. De knuste deretter ruten ved å skyte 113 skudd med to automatvåpen mot dem. Syv av ranerne tok seg inn i tellesentralen. Fire ran ere bevæpnet med automatvåpen og enhåndsvåpen holdt vakt i området ved Domkirkeplassen. Det ble avfyrt en rekke skudd mot politiet og politiets kjøretøyer.

En polititjenestemann i sivil og en syklist ble truet med våpen og holdt som gisler for en kortere periode. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt i hodet og døde etter kort tid. De rømte fra Domkirkeplassen i tre biler mens de avfyrte flere skudd. I Sørmarka satte de fyr på bilene som var brukt under ranet, og kjørte videre i de utplasserte fluktbilene. Det ble borttatt ca 57.440.000,- kroner i norsk og utenlandsk valuta.

2. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet)

Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet)

Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Erling Havnå er også tiltalt, og ble dømt i Stavanger tingrett, for ranet av Postens Brevsenter i Oslo. Juryen må også avgjøre om han er skyldig i dette ranet, som Havnnå nekter for å ha deltatt i.

4. Hovedsspørsmål

Er Erling Mathias Havnå skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Mandag 27. oktober 2003 ca. kl.2240 i Biskop Gunnerus gate 14 i Oslo, etter nøye planlegging og forberedelse, banet han seg sammen med fem andre personer inn i Postens Brevsenter ved at de kjørte en bil gjennom en stengt kjøreport. De tok seg inn i bygningen og knuste et spesialvindu i fjerde etasje med slegge.

De var maskerte og hadde flere automatvåpen som de rettet mot ansatte og truet dem til å legge seg ned på gulvet. Minst en av de ansatte ble truet med at han ville bli skutt dersom han ikke gav ranerne penger. Da to av politiets tjenestemenn kom til stedet ble det løsnet minst 12 skudd med automatvåpen mot dem. De tok seg deretter til fots til en perrong på Oslo S der to personer ventet i to biler. De kjørte deretter fra stedet i disse. Det ble borttatt ca 401.000,- i kontanter fra Postens Brevsenter AS.

5. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet).

Er overtredelsen omtalt i andre hovedspørsmål utført som ledd i virksomhet til en organisert kriminell gruppe?

For enkelte av de tiltalte er spørsmålene til juryen noe annerledes enn for flertallet, på grunn av rollene aktoratet mener de har hatt. Statsadvokatene mener blan annet at Alf Henrik Christensen var vaktmann og sjåfør under ranet. Han nekter skyld. Juryen skal ta stilling til følgende spørsmål:

1. Hovedspørsmål

Er Alf Henrik Christensen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som er beskrevet nedenfor?

Til bruk under gjennomføringen av ran av Nokas den 05.04.04 i Stavanger, leide han etter forutgående avtale en VW LT varebil i Arendal 04.04.04 og kjørte denne til Stavanger samme ettermiddag. Natt til 05.04.04 hentet han flere ranere bevæpnet blant annet med automatvåpen i Skjeneholen 61 og kjørte dem til et skogholdt i nærheten av Tennisland i Sandnes og/eller han plasserte varebilen i området ved trafostasjonen i Sørmarka utenfor Stavanger og holdt vakt ved denne.

Etter at ranet var gjennomført, ranerne hadde flyktet fra Stavanger sentrum og satt ransbilene i brann, fraktet han fem av ranerne med våpen og ransutstyr samt ransutbyttet på ca. kroner 47.440.000,- fra Sørmarka til et hus i Nedre Dalgate 41 i Stavanger?

2. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet).

Er ranet omtalt i hovedspørsmålet å anse som grovt, særlig fordi det ble turet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi?

3. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet).

Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

4. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet).

Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Dan Pettersen ble i tingretten dømt for deltakelse i selve ranshandlingen, men i løpet av ankesaken har påtalemyndigheten plassert ham som hjelpemann og vakt i sin egen leilighet, dit flere av ranerne kom like etter anslaget. Pettersen erkjenner straffskyld for medvirkning til ranet, men nekter for at han var vakt for ranerne. Han erkjenner ikke straffskyld for dødsfølgen og organisert kriminalitet.

Juryen skal ta stilling til følgende spørsmål:

1. Hovedspørsmål

Er Dan Pettersen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som er beskrevet nedenfor?

Til bruk under planleggingen av og/eller forberedelser til ran av NOKAS 05.04.04 og som skjulested etter ranet, leide han ut Nedre Dalgate 41 i Stavanger til David Aleksander Toska fra årsskiftet 2003/2004 for kr. 10.000,- per måned. Han bodde selv i huset og observerte at det ble benyttet til lagring av skytevåpen og ransutstyr forut for ranet. Han pusset flere halvautomatiske våpen som senere ble brukt under ranet.

Han observerte at flere av dem som senere stod for gjennomføringen av ranet tidvis var i huset. OM morgenen 05.04.04 var han i Nedre Dalgate 41 og tok imot fem ranere med våpen og ransutstyr samt ransutbyttet på ca. kroner 57.440.000,-.

Han bistod med å rense og forbinde skuddskadene Johnny Thendrup var påført under gjennomføringen av ranet og sørget for at utstyr ble gjemt i huset og at utbyttet ble midlertidig kledd inne på en hems på et soverom. Han bistod fem av ranerne med å komme seg ut av Rogaland, blant annet med tog, og overleverte våpen og ransutstyr samt utbyttet til andre som fraktet det ut av Rogaland.

2. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet).

Er ranet omtalt i hovedspørsmålet å anse som grovt, særlig fordi det ble turet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi?

3. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet).

Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

4. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet)

Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Thomas Oscar Ingebrigtsen er den eneste tiltalte som har erkjent skyld på alle tiltalepunkter, inkludert organisert kriminalitet. Hans forsvarer, advokat Tor Kjærvik, ba likevel juryen se bort fra dette da han holdt sin prosedyre.

Jurymedlemmene skal ta stilling til følgende spørsmål:

1. Hovedspørsmål

Er Thomas Oscar Ingebrigtsen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Til bruk under planlegging av og/eller forberedelser av ran av NOKAS 05.04.04 og som skjulested etter ranet, leide David Aleksander Toska ved årsskiftet 2003/2004, Nedre Dalgate 41 i Stavanger. Thomas Oscar Ingebrigtsen var mellommann ved inngåelse av leieavtalen mellom Toska og huseier Dan Pettersen.

Han besørget deler av leien betalt. Han observerte at boligen ble benyttet til lagring av skytevåpen og ransutstyr forut for ranet og at flere av de som senere stod for gjennomføringen av ranet tidvis var i huset. Thomas Oscar Ingebrigtsen medvirket til ranet ved å formidle ovennevnte kontakt og betaling, og ved å foreta flere innkjøp og transportoppdrag for en eller flere av ranerne i perioden frem mot ranet, blant annet slik at de kunne holde seg skjult.

2. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet).

Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Skipperen William Pettersen har innrømmet at han fraktet ransutstyr og utbytte bort fra Stavanger, og erkjenner delvis straffskyld.

Juryen skal ta stilling til følgende spørsmål:

1. Hovedspørsmål

Er William Pettersen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Etter ranet av Nokas 05.04.04 i Stavanger hentet han i Nedre Dalgate 41 blant annet to AG3 geværer, to MP5 maskinpistoler, ett Zastava automatgevær (modell Kalashnikov), en US-karabin og en Remington pistol cal 45 og ransutstyr brukt i forbindelse med ranet og/eller utbytte derfra.

Dette ble gjort i henhold til avtale med en eller flere ranere, eller noen som handlet på vegne av disse. Avtalen var inngått før gjennomføringen av ranet. Våpen og annet utstyr brakte han til Drammensområdet og oppbevarte alt eller deler av dette inntil det ble beslaglagt av politiet i forbindelse med flere ransakinger i perioden 29. september til 15. desember 2004. 2. Tilleggsspørsmål

(skal bare besvares av jurymedlemmer som svarer ja på hovedspørsmålet).

Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?