Er mobiltelefoner mest skadelige for barn? — Barn er mer utsatt for stråling enn voksne både fordi skallen er mindre og fordi hjernen ikke helt utviklet. Man bør også tenke på at de skal bli eksponert for denne strålingen et helt liv. Vi vet for lite om konsekvensene, sier Kjell Hansson Mild, forsker på elektromagnetiske felt og mikrobølger ved Arbetslivsinstitutet i Sverige. Statens strålevern anbefaler å være føre-var. I og med at man ikke kan konkludere 100 prosent med at mobiltelefoner er ufarlige, mener Strålevernet at barn bør avstå fra unødig bruk av mobiltelefon.

Er handsfree enda verre fordi den fører strålingen rett i øret? - Tullball, sier direktør Ole J. Harbitz i Statens strålevern. Ekspertene enes om at handsfree minsker varmestrålingen fra mobilen. Grunnen til at myten om handsfree oppsto var at en redaktør av et engelsk forbrukermagasin testet mobiler og fant at handsfreeledningen ledet strålingen inn i øret. Alle seriøse vitenskapelige målinger viser at handsfree reduserer stråling, sier fysiker Merete Hannevik.

Er det farlig å ha mobiltelefonen på nattbordet? - Mobiltelefonen søker hele tiden etter nettverk, og er derfor i en viss aktivitet, men det er først når man har samtaler at strålingen når et nivå som gjør at det blir merkbar varmeutvikling. Det lille peilesignalet som sendes ut er ikke farlig, sier Hannevik. Dersom telefonen ligger i ro, sendes peilesignalet bare en gang i timen.

Hva skjer når en mobiltelefon sender ut stråling? Alle elektriske apparater og ledninger med strøm har elektromagnetiske stråling rundt seg. Det er frekvensen på denne strålingen som varierer. Mobiltelefon ligger i nærheten av mikrobølgeovnen på frekvensskalaen, langt høyere enn radio og fjernsyn, for eksempel. I frekvensområdet som mobiltelefonen ligger på, blir spesielt vannmolekyler påvirket, og dette fører til økt temperatur. Det er frekvensen på strålingen som bestemmer hvor langt inn i hodet den når.