Send inn spørsmål nå!

Torstein Dahle er utdannet siviløkonom og jobber som høyskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Han representerer RV både på fylkestinget i Hordaland og bystyret i Bergen.

Nå tar 58-åringen sikte på fast plass på Stortinget.

Torstein Dahle har vært aktiv i Rød Valgalliansen helt siden partiet ble stiftet i 1973, og sittet som leder av partiet siden 2003.

I år står han øverst på valglisten til RV i Hordaland. Ved forrige stortingsvalg stemte 9246 hordalendinger på RV. Partiet manglet 1768 stemmer på å få sin mann inn på tinget.

Send inn spørsmål nå!

SPØR TORSTEIN! Du møter RV-politiker Torstein Dahle på nett fredag. FOTO: ANE BØRHAUG