— Hovedgrunnen til at vi gjør dette er det er så mange som får kreft. Når de er ferdig med sykehusbehandling, skal de hjem til kommunen sin. Da trenger de en person som kan gi råd om rettigheter og tilbud, sier Anne-Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Tre til fire år

Foreningen vil derfor være med og sponse store deler av en hel stilling, der for eksempel en sykepleier eller sosionom kan fungere som rådgiver og veileder både for pasienter, pårørende og kommunens eget pleieteam. Ryel forteller at Kreftforeningen får mange tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende som er oppgitt og utslitt, og ikke klarer å orientere seg i verken rettigheter eller tilbud.

Det kan være hjemmesykepleien som trenger mer kunnskap om pasienter som er i en døende fase, og skal dø i hjemmet sitt, mens friskere pasienter kan trenge å vite om rettigheter, samtalegrupper og kurs.

Kommuner som ønsker støtte til en slik funksjon, må søke Kreftforeningen innen 12. mars. Den enkelte kommune må selv være forberedt på å betale 25 prosent av kostnadene til en koordinatorstilling.

— Egenbetaling fra kommunen sikrer en forankring og langsiktighet, sånn at dette ikke stopper etter ett år. Vi setter av 30 millioner kroner hvert år i tre til fire år slik at kommunene får tid til å omstille seg, sier Ryel.

Prøvd ut i Askøy

Fra 1. januar ble samhandlingsreformen satt i verk. Den innebærer at kommunen får et større ansvar for etterbehandling og forebygging av pasientene som bor i kommunen.

— Kommunen har fra før en stor utfordring i å håndtere denne pasientgruppen og samhandlingsreformen øker ytterligere deres ansvar, sier Ryel.

Askøy kommune har hatt et prosjekt der to personer de siste to årene har fungert som kreftkoordinatorer.

— Vi så at hjemmetjenesten fikk økt etterspørsel fra pasienter som fikk kreft, særlig fikk vi flere forespørsler og ønsker fra pasientene om å avslutte livet hjemme i trygge omgivelser, sier fagsjef for åpen omsorg i Askøy, Anne Kjersti Drange.

De to koordinatorene har samarbeidet både med spesialisthelsetjenesten og fagavdelingene i kommunen, og særlig opp mot hjemmetjenesten. Prøveprosjektet avsluttes til sommeren, og Askøy kommune vil derfor søke Kreftforeningen om støtte til koordinatorstillinger.

Kommunene kan søke innen 12. mars. Ryel håper på mange søkere.

— Mitt håp er at pasienter og pårørende som vet hvor skoen trykker henvender seg til egen kommune og ber dem søke. Vi tilbyr mye penger som burde strekke langt, sier Anne-Lise Ryel.

Bergen kommune har ikke tatt stilling til dette, men vil sette seg inn i utlysningen de nærmeste dagene.