Tydelig lettet over at motstanden viste seg såpass beskjeden takket partileder Lars Sponheim for to års fornyet tillit.

— Jeg kan ikke love å forsvinne helt ut av mediene, sa Sponheim spøkefullt og la til: - Men jeg kan forsikre landsmøtet om at jeg er en mye mer ydmyk partileder enn det ryktene sier.

Opp av hatten

Da landsmøtet låste dørene og klargjorde for valg i går ettermiddag, regnet de fleste med at det ville bli reist krav om skriftlig votering. Men mange hevet øyenbrynene da Hallstein Bast, som åpent kritiserte Sponheim dagen før, gikk på talerstolen og foreslo nestlederkandidat Trine Skei Grande som ny partileder.

Skei Grande var raskt fremme og gjorde det klart at hun ikke var villig og heller ikke spurt. Bast opprettholdt likevel forslaget.

Stemmetallet ble til slutt åtte for Skei Grande og 19 blanke.

Da hadde flere vært fremme og formanet landsmøtet om å tenke på partiets profil utad - avstå fra proteststemming med andre ord.

Klareste oppfordringen om det kom fra tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger.

Vestlandsopprør

Ved siden av ledervalget var det i går knyttet mest spenning til andre nestledervalget.

Anført av Rolf Nesheim, Sogn og Fjordane, hadde Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og seks andre fylkeslag samlet seg om ordfører i Vestre Slidre, Eivind Brenna, som andre nestleder, i stedet for tidligere leder av Unge Venstre, Jennie Johnsen.

På en improvisert pressekonferanse tidligere på ettermiddagen begrunnet Rolf Nesheim det med at partiledelsen burde avspeile hele landet, ikke bare Oslo-området.

Nesheim karakteriserte dessuten Johnsen som for liberal for utkant-Venstre.

Grupperingen bak dette forslaget var langt på vei de samme som ønsket Sponheim skiftet ut, sa Nesheim til pressen.

Under valget ble det ganske fort klart at distriktsargumentet kom til kort mot ønsket om fornying og to kvinner i partiledelsen. Stemmetallet endte 71 for Brenna, 116 for Jennie Johnsen.

Balestrandsordfører Åse Kari Engevoll fikk plass i det nye landsstyret som en del av distriktspakken. Harald Hove ble aldri foreslått til landsstyret, men er nå tredje vara til sentralstyret. Liv Sæbø Fausa er vara til landsstyret.

LEDERTRIOEN: Lars Sponheim ble lørdag gjenvalgt som leder i Venstre mot 27 stemmer. Her Solheim flankert av sine nestledere, Jennie Johnsen (til v.) og Trine Skei Grande.
Foto: Knut Fjeldstad/Scanpix