— Jeg kommer til å be Statens Næringsmiddeltilsyn rapportere til meg hva som skjer videre nå. Og så må de vurdere om det er grunnlag for en politianmeldelse av det som alt tyder på er et regelbrudd. Vi vet at det er penger å tjene på den type regelbrudd, og så får man vurdere om det er grunnlag for å forfølge dette videre, sier Sponheim til NRK.

Han understreker at dette kjøttet er lovlig importert til Norge og kontrollert av veterinærmyndighetene.

Fjernet merking

I NRKs program Forbrukerinspektørene (FBI) kommer det fram at transportfirmaet Nor Cargo i Lørenskog, på oppdrag fra en kjøttimportør, over tid har fjernet opprinnelsesmerke fra importert kjøtt fra de afrikanske landene Botswana og Namibia.

NRK har hatt tilgang til fakser og annen informasjon fra personer som skal ha vært med på å fjerne merkingen.

Kjøttet er etter merkefjerningen deretter distribuert ut i landet i henhold til ordrer fra importør.

I det siste tilfellet dreier det seg om et parti fra Botswana, og etter omemballering er partiet på til sammen vel 15 tonn sendt videre til kjøttbedrifter i Haugesund og Kristiansand som har laget diverse kjøttprodukter av det.

Statens Næringsmiddeltilsyn har fattet interesse for forholdet, fordi det er redd for at billig afrikansk kjøtt skal gå for å være norsk. De aktuelle kjøttpartiene er nå i arrest hos Næringsmiddeltilsynet i Haugesund og Kristiansand, mens Næringsmiddeltilsynet på Romerike vurderer saken nærmere.

Rutinesvikt

— Vi har dessverre gjort samme feilen to ganger. Men ellers er denne saken hysterisk fokusert, sier administrerende direktør Per Erik Bernts i Nor Cargo i Lørenskog.

Han opplyser til NTB at feilen skyldes rutinesvikt, og at merkingen er blitt fjernet av ansatte som ikke var klar over feilen.

Nor Cargo har autorisert lager for kjøtt, men lokalitetene er ikke godkjent for at både den ytre og den indre emballasjen blir tatt av. I de to tilfellene som Nor Cargo viser til at de har begått en feil, forsvant merker som opplyste at kjøttet opprinnelig stammet fra Botswana og Namibia.

Bernts avviser kategorisk at det fra Nor Cargo er gjort inntrykk av at kjøttet er norsk. Papirer som har fulgt kjøttet hele veien, viser hvor det stammer fra, sier Bernts, som mener at det hele er storm i et vannglass.

ýAlle vet jo at dette dreier seg om importert kjøtt fra Botswana, sier direktør Bernts. (NTB)