Bare hvis det skulle komme frem helt nye og oppsiktsvekkende opplysninger i saken, vil departementet vurdere å endre sin beslutning, skriver VG.

I departementet er oppfatningen at Stortinget ikke har adgang til å instruere statsråden i denne saken. Vurderingen er at Stortinget i tilfelle kan komme til å handle i strid med forvaltningsloven.

Sponheim selv frykter ifølge VG heller ikke at Stortinget forfølger dette sporet når kontroll— og konstitusjonskomiteen behandler saken videre.

Landbruksdepartementet sender også om kort tid ut på høring et forslag om revisjon av konsesjonsloven. I høringsnotatet ber departementet høringsinstansene vurdere en forskrifts- eller lovendring. Endringen som bes vurdert, ville fritatt Thommessen for boplikt hvis den var innført tidligere, skriver avisen.

(NTB)

Foto: Eirik Brekke