Hvert år legger nordmenn igjen mer enn 10 milliarder kroner i Sverige, der prisene på tobakk og alkohol er langt lavere enn i Norge. Press fra EU sørger for at skatt på vin og brennevin stadig blir redusert i nabolandet. Landbruksminister Sponheim lover at presset ikke vil få virkning på norsk avgiftspolitikk, skriver Aftenposten.

— Det er ikke denne regjeringens politikk å gjøre noe med skatte- og avgiftsgrunnlaget for alkohol, sier Sponheim til avisen.

Sponheim sier at omsetningen av norske matvarer aldri har vært større. På begge sider av grensen blir det solgt mer enn noensinne.

— Det har å gjøre med den generelle etterspørselsveksten, som er så stor at det er plass til både norsk og svensk grensehandel, sier Sponheim.

Han mener nordmenn ensidig dyrker grensehandelen og at mediene har blåst opp saken.(NTB)

Lars Sponheim
Foto: Eirik Brekke